18+ BeGambleAware

Privātuma Politika

Spēkā stāšanās datums: 27.04.2021

01. Ievads

Laipni lūgti Kazino 10!

Kazino 10 (“mēs”, “mūs” vai “mūsu”) darbojas vietnē kazinolatvija10.com (turpmāk tekstā – Pakalpojumi).

Mūsu Privātuma politika nosaka to, kā darbojas vietne kazinolatvija10.com un paskaidro to, kā mēs iegūstam, uzkrājam un aizsargājam to informāciju, kuru mēs iegūstam, kad tu izmanto mūsu Pakalpojumus.

Mēs izmantojam tavus datus, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumus. Izmantojot Pakalpojumus tu piekrīti, ka tava informācija tiek iegūta un izmantota saskaņā ar šo politiku. Termini, kas tiek izmantoti šajā Privātuma politikā ir ar tādu pašu nozīmi, kā tie, ko izmantojam mūsu Noteikumos un Prasībās, ja vien nav sniegta kāda cita definīcija.

Mūsu Noteikumi un Prasības (“Noteikumi”) regulē visu mūsu Pakalpojumu izmantošanu, un Privātuma politika regulē tavu sadarbību ar mums (“vienošanās”).

02. Definīcijas

PAKALPOJUMI ir vietne kazinolatvija10.com, kas pieder Kazino 10. PERSONAS DATI ir dati par personu, kuru var identificēt, izmantojot šos datus (vai arī gan šo datu, gan citas informācijas dēļ, kas vai nu šobrīd jau ir mūsu rīcībā, vai var nonākt mūsu rīcībā). LIETOŠANAS DATI ir automātiski savāktie dati, kurus ievāc mūsu Pakalpojums no savas vietnes (piemēram, mājaslapas apmeklējuma ilgums). SĪKDATNES ir visi mazie faili, kas saglabāti tavā ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē). DATU KONTROLIERIS ir reāla vai legāla persona, kura (vai nu viena pati, vai kopā ar citām personām) nosaka mērķus un metodes, kā jebkurus personas datus var apstrādāt. Privātuma politikas ietvaros mēs esam Datu kontrolieri. DATU APSTRĀDĀTĀJI (VAI PAKALPOJUMA NODROŠINĀTĀJI) ir reālas vai legālas personas, kuras Datu kontroliera uzdevumā apstrādā datus. Mēs varam izmantot dažādu Pakalpojuma sniedzēju pakalpojumus, lai daudz efektīvāk apstrādātu tavus datus. DATU SUBJEKTS ir jebkura persona, kura ir Personas datu subjekts. LIETOTĀJS ir persona, kura izmanto Pakalpojumus. Lietotājs ir arī Datu subjekts, kurš ir Personas datu subjekts.

03. Informācijas ievākšana un izmantošana

Mēs ievācam dažāda veida informāciju dažādiem mērķiem, lai nodrošinātu un uzlabotu tev piedāvātos Pakalpojumus.

04. Ievākto datu veidi

Personas dati

Mēs varam tev paprasīt Personas datus, ar kuru palīdzību tevi var identificēt (“Personas dati”), kamēr tu izmanto mūsu Pakalpojumus. Informācija, kura var palīdzēt tevi identificēt var būt:

0.1. E-pasta adrese 0.2. Vārds un uzvārds 0.3. Tālruņa numurs 0.4. Adrese, novads, pasta indekss, pilsēta 0.5. Sīkdatnes un lietošanas dati

Mēs varam izmantot tavus Personas datus, lai tev sūtītu jaunumu paziņojumus, mārketinga vai reklāmas materiālus, kā arī citu informāciju, kas varētu būt tev noderīga. Tu vari atteikties no šīs informācijas saņemšanas vienkārši nospiežot saiti – Atteikt abonēšanu.

Lietošanas dati

Mēs varam iegūt informāciju arī no tavas pārlūkprogrammas, ko tā mums nosūta katru reizi, kad tu apmeklē mūsu Pakalpojumu, kā arī brīdī, kad tu apmeklē mūsu vietni no mobilā telefona (“Lietošanas dati”).

Šajos Lietošanas datos var būt iekļauta tāda informācija, kā tava datora Interneta Protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, informācija par mūsu Pakalpojumu sadaļām, kuras tu apmeklē, laiks un datums, kad tu to dari, kā arī pavadītais laiks šajās sadaļās, unikālie ierīces identifikatori, kā arī citi dati.

Kad tu apmeklē Pakalpojumu no mobilās ierīces, Lietošanas dati var būt arī tāda informācija, kā tavas mobilās ierīces modelis, kuru tu izmanto, tavas mobilās ierīces unikālais ID numurs, IP adrese, mobilās ierīces operētājsistēma, mobilā interneta pārlūkprogramma, kuru tu izmanto, unikālie ierīces identifikatori, kā arī citi dati.

Sīkdatņu izsekošana

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai novērotu tavu aktivitāti mūsu Pakalpojumā, un mēs daļu no šīs informācijas saglabājam.

Sīkdatnes ir faili, kuri satur nelielu skaitu tavu datu – tur var būt arī anonīms unikālais identifikators. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz tavu pārlūkprogrammu no mājaslapas, un tās tiek uzglabātas tavā ierīcē. Tiek izmantotas arī citas izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, tagi vai skripti, lai ievāktu un izsekotu informāciju, ar kuras palīdzību mēs varam uzlabot un analizēt mūsu Pakalpojumu.

Savā pārlūkprogrammā tu vari atteikties no visām sīkdatnēm, vai arī norādīt, kurā brīdī tu atļauj konkrētās sīkdatnes nosūtīt. Tomēr, ja tu neakceptēsi sīkdatnes, tev var nebūt iespējas piekļūt visām mūsu Pakalpojuma sadaļām.

Piemēri ar mūsu izmantotajām sīkdatnēm:

4.1. Sesijas sīkdatnes: Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, lai darbinātu Pakalpojumu. 4.2. Izvēles sīkdatnes: Mēs izmantojam izvēles sīkdatnes, lai atcerētos tavas veiktās izvēles un uzstādītos iestatījumus. 4.3. Drošības sīkdatnes: Mēs izmantojam drošības sīkdatnes drošības apsvērumu dēļ. 4.4. Reklāmas sīkdatnes: Reklāmas sīkdatnes tiek izmantotas, lai tev parādītu tās reklāmas, kuras varētu būt atbilstošas tavām interesēm.

Citi dati

Kamēr tu izmanto mūsu Pakalpojumu, mēs varam iegūt arī sekojošo informāciju – tavu: dzimumu, vecumu, dzimšanas datumu, dzimšanas vietu, pases datus, pilsonību, deklarētās dzīvesvietas adresi, kā arī pastāvīgās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru (darba, mobilo), izglītības dokumentu detaļas, kvalifikāciju, profesionālo pieredzi, darba līgumus un vienošanās, informāciju par bonusiem un kompensācijām, informāciju par ģimenes stāvokli, ģimenes locekļiem, sociālās apdrošināšanas (vai nodokļu maksātāja) numuru, darba vietas atrašanos un citus datus.

05. Datu izmantošana

Kazino 10 izmanto iegūtos datus sekojošiem mērķiem:

1.1. Lai nodrošinātu un uzturētu mūsu Pakalpojumu; 1.2. Lai paziņotu par izmaiņām mūsu Pakalpojumos; 1.3. Lai tu varētu piedalīties dažādās interaktīvās sadaļās mūsu Pakalpojumos, ja tu to vēlēsies; 1.4. Lai nodrošinātu klientu servisu; 1.5. Lai analizētu vērtīgu informāciju, kas palīdzēs uzlabot mūsu Pakalpojumu kvalitāti; 1.6. Lai novērotu mūsu Pakalpojumu izmantošanas paradumus; 1.7. Lai pamanītu, novērstu un labotu tehniskas problēmas; 1.8. Lai paveiktu to, kam tu devi atļauju; 1.9. Lai izpildītu mūsu pienākumus un realizētu mūsu tiesības, kas radušās no saistībām, par kurām esam vienojušies – tai skaitā par rēķiniem un to apmaksu; 1.10. Lai nodrošinātu tevi ar paziņojumiem par tava konta abonēšanu, tai skaitā tā derīguma termiņu, kā arī atgādinājumu par abonementa atjaunošanu, kā arī instrukcijas par to, kā to paveikt, utt.; 1.11. Lai nodrošinātu tevi ar ziņām, īpašajiem piedāvājumiem un vispārēju informāciju par citiem labumiem, pakalpojumiem un notikumiem, ko mēs piedāvājam, un kas ir līdzīgi tiem, ko tu jau iepriekš esi iegādājies vai par tiem interesējies – ja vien neesi izvēlējies iespēju nesaņemt šāda veida informāciju; 1.12. Mēs vienmēr aprakstām visu informāciju, kad prasām kādu informāciju no tevis; 1.13. Jebkuram citam nolūkam – ar tavu piekrišanu.

06. Datu uzkrāšana

Tavi Personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik ilgi tas būs nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim tavus Personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir pienākums saglabāt tavus datus, lai ievērotu atbilstošos tiesību aktus), atrisinātu strīdus un īstenotu mūsu juridiskos līgumus un politikas.

Mēs saglabāsim arī Lietošanas datus, lai veiktu iekšējo analīzi. Lietošanas dati parasti tiek saglabāti īsāku laika periodu, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu drošību vai uzlabotu mūsu Pakalpojuma funkcionalitāti, vai arī mums ir juridisks pienākums saglabāt šos datus ilgāku laiku.

07. Datu nodošana

Tava informācija, tai skaitā Personas dati, var tikt pārsūtīta un uzglabāta datoros, kas atrodas ārpus tava rajona, novada, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no tavas valsts likumiem.

Ja tu atrodies ārpus Maltas un izvēlies sniegt mums informāciju, lūdzu, ņem vērā, ka mēs pārsūtām datus, tai skaitā Personas datus, uz Maltu, un tos tur apstrādājam.

Tava piekrišana šai Privātuma politikai, kam seko šāda veida informācijas iesniegšana, ir tava piekrišana informācijas pārsūtīšanai.

Kazino 10 veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka tavi dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un tavi Personas dati netiks pārsūtīti uz kādu organizāciju vai valsti, ja vien netiks veikta atbilstoša kontrole, ieskaitot tavu datu un citas personiskās informācijas drošību.

08. Datu izpaušana

Mēs varam izpaust personisko informāciju, ko mēs iegūstam, vai tu iesniedz:

1.1. Izpaušana tiesību normu ievērošanai. Noteiktos apstākļos mums var pieprasīt atklāt tavus Personas datus, ja to pieprasa likums vai ja šī atbilde ir nepieciešama oficiālām valsts iestādēm.

1.2. Biznesa darījums. Ja mēs vai mūsu meitasuzņēmumi ir iesaistīti apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, tavi Personas dati var tikt pārsūtīti.

1.3. Citi gadījumi. Mēs varam izpaust tavu informāciju arī: 1.3.1. Mūsu meitasuzņēmumiem un partneriem; 1.3.2. Līgumslēdzējiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies; 1.3.3. Lai paveiktu to, kāpēc šo informāciju iesniedzi; 1.3.4. Lai iekļautu tava uzņēmuma logotipu mūsu mājaslapā; 1.3.5. Citiem mērķiem, kuri tiks norādīti brīdī, kad nodosi mums šo informāciju; 1.3.6. Ar tavu piekrišanu arī citos gadījumos; 1.3.7. Ja mēs uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama vai vajadzīga, lai aizsargātu Uzņēmuma, mūsu klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību.

09. Datu drošība

Tavu datu drošība mums ir svarīga, bet atceries, ka neviena datu nodošanas metode internetā vai datu elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu tavus personas datus, mēs nevaram garantēt to pilnīgu drošību.

10. Pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam nodarbināt trešo pušu uzņēmumus un privātpersonas, lai tie palīdzētu mums sniegt mūsu Pakalpojumus (“Pakalpojumu sniedzēji”), sniegtu Pakalpojumus mūsu vārdā, veiktu ar Pakalpojumiem saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantots mūsu Pakalpojums.

Šīs trešās personas var piekļūt taviem Personas datiem tikai tāpēc, lai veiktu uzdevumus mūsu vārdā, un tām ir pienākums neizpaust vai neizmantot tos citiem mērķiem.

11. Analīze

Mēs varam izmantot trešās puses Pakalpojumu sniedzējus, lai pārraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojumu izmantošanu.

12. CI/CD rīki

Mēs varam izmantot trešās puses Pakalpojumu sniedzējus, lai automatizētu mūsu Pakalpojumu izstrādes procesu.

13. Reklāma

Mēs varam izmantot trešās puses pakalpojumu sniedzējus, lai rādītu tev reklāmas un palīdzētu atbalstīt un uzturēt mūsu Pakalpojumu.

14. Uzvedības mārketings

Mēs varam izmantot atkārtota mārketinga pakalpojumus, lai tev reklamētu trešās puses tīmekļa vietnes pēc tam, kad esi apmeklējis mūsu Pakalpojumu. Mēs un mūsu trešās puses partneri izmantojam sīkfailus, lai informētu, optimizētu un rādītu reklāmas, pamatojoties uz taviem iepriekšējiem mūsu Pakalpojuma apmeklējumiem.

15. Saites un citas vietnes

Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mēs neuzturam. Ja noklikšķināsi uz trešās puses saites, tu tiksi novirzīts uz tās vietni. Mēs stingri iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes Privātuma politiku. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par saturu, privātuma politiku vai praksi trešo pušu vietnēs vai pakalpojumos.

16. Bērnu privātums

Mūsu pakalpojumi nav paredzēti lietošanai bērniem līdz 18 gadu vecumam (“Bērns” vai “Bērni”). Mēs apzināti nevācam personu identificējošu informāciju par bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Ja kļūst zināms, ka bērns ir sniedzis mums Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs pamanīsim, ka esam ieguvuši Personas datus no bērniem bez vecāku piekrišanas, mēs veiksim nepieciešamos pasākumus, lai šo informāciju noņemtu no mūsu serveriem.

17. Atsauces

Šī Privātuma politika ir izveidota, izmantojot PolicyMaker.io — bezmaksas tīmekļa lietojumprogrammu augstas kvalitātes juridisko dokumentu izveidei. PolicyMaker tiešsaistes privātuma politikas veidotājs ir ērti lietojams bezmaksas rīks, lai izveidotu lielisku privātuma politikas veidni tīmekļa vietnei, emuāram, tiešsaistes veikalam vai aplikācijai.

18. Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs ik pa laikam varam atjaunināt mūsu Privātuma politiku. Mēs tevi informēsim par visām izmaiņām, publicējot jauno Privātuma politiku šajā lapā. Mēs tev paziņosim pa e-pastu un/vai ar pamanāmu paziņojumu mūsu Pakalpojumā, pirms izmaiņas stāsies spēkā un atjaunināsies “spēkā stāšanās datums” šīs Privātuma politikas lapas augšā. Tev ir ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai uzzinātu par visām izmaiņām. Šīs Privātuma politikas izmaiņas ir spēkā, ja tās ir publicētas šajā lapā.

19. Sazinies ar mums

Ja tev ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu sazinies ar mums pa e-pastu: [email protected].

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
7bitCasino
star star star star star
55 votes
€100 + 100 FS
Welcome Bonuss
Welcome Bonuss
€200
28 votes
Depozīta metodes
Welcome Bonuss
€800 + 100 FS
34 votes
Depozīta metodes
Welcome Bonuss
€500 + 200 FS
48 votes
Depozīta metodes